Flyg nummer Flygbolag bestämmelseort Tid Beräknad Anmärkningar